لذتِ همیشه خواندن را تجربه کن

کتابخوان چیست

بدون آسیب و خستگی چشم
حفظ شارژ طولانی مدت باتری
امکان مطالعه در تاریکی